Recorregut

Dues distàncies a escollir, segons objectius i condició física:

LLARGA, 22.2km (+760m)

CURTA, 13.1km (+424)

PROPERAMENT


Dos distancias a elegir, según objetivos y condición física:

LARGA, 22.2km (+760m)

CORTA, 13.1km (+424m)

PRÓXIMAMENTE

 

Anuncios